Zumbrota Community Band Festival

1:00pm, Sun, Jun 26 2022

 • Event Details
 •  
 • Type of event: Performance
  Venue: East Park in Zumbrota, MN
  175 West Avenue Zumbrota, MN 55992
    See map below
  Description: Band Festival Performance Schedule
  2022     TIME                          BAND                                                 CONTACT

  11:00                           Shoreview              Dr Alex Kahler  651-470-5625  akahler@itcel.com

  12:00                           Zumbrota              John Vettel   507-269-0499   jvbratsche@yahoo.com

   1:00                            Rochester              Jill Wellik    507-218-5598     jillwellik@charter.net          

   2:00                            Brio Brass              Rick Rueckert  651-276-4935  rick.rueckert@comcast.net
    
   3:00                            Fridley                   Phil Raaen                           tbone3@comcast.net

   4:00                            Roseville                Joan Madden  612-925-3806  jemmd315@aol.com
   
 • Map
 •  
 • View on Google Maps website